Cogitatio est libertas

Elmir Mirzəyevin "Argumentum ad ignorantiam" məqaləsinə cavab

Argumentum ad ignorantiam adlı sonuncu məqaləsində Elmir Mirzəyev 17 il əvvəl latın qrafikalı yazıya keçilməsinə baxmayaraq kiril qrafikasının Azərbaycan orfoqrafiyası üzərində davam edən təsirlərini təsvir edir. Elmir bəy vəziyyəti “absurd”...

Argumentum ad ignorantiam: Dilimizdə latın qrafikasının tətbiqinə dair

Azərbaycan dilinin latın qrafikalı yazıya keçməsi haqqında 18 iyul 2001-ci il tarixli məlum qərardan 17 ildən çox bir zaman keçmişdir. Latın qrafikası etiraz kimi Latın əlifbasına keçid istəyinin bir hərəkat...

Fəlsəfə çoxluğun fikrinə qarşı: epistemik müxalifət

Fəlsəfənin qəliz, hər kəsin başa düşməyəcəyi, ancaq seçilmişlərin var-gəl etdiyi bir sahə olması fikri yenilik deyil. Buna uyğun olaraq filosof obrazları da, dövründən və məkanından asılı olaraq, mağarada oturan ustaddan...

Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda orta aylıq əmək haqqı nə qədərdir?

Cənubi Qafqaz ölkələrində orta aylıq əməkhaqqı Infogram  

Rusiyadan pul köçürmələri

Rusiyadan pul köçürmələri Infogram  

2017-ci ildə pulumuzu hara xərcləmişik?

Copy: food eating Infogram  

Elm və din: ziddiyyət, yoxsa vəhdət?

Dinlə elmi bir-birinə qarşı qoyaraq onların ziddiyyət təşkil etməsi iddiası XIX əsrdə Con Vilyam Dreyper[i] və Endrü Dikinson Uayt[ii] tərəfindən irəli sürülüb. Riçard Dokinz kimi elmi kütləviləşdirən alimlər tərəfindən də...

Mənzillərimizi idarə edən qanundankənar MİS-lər

Azərbaycanda mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsinin bir çox sahələrində sovet modelindən imtina edilsə də mənzil idarəçiliyində bu model hökmran mövqeyini saxlamaqdadır. Əhalinin yaşadığı mənzillərin böyük əksəriyyətinin özəl olmasına rəğmən onun idarə edilməsi...

Utopiyaların əhəmiyyəti

Azərbaycanda bir çox yeni və xüsusilə liberal ideyalar ictimaiyyət ilə yanaşı böyük əksəriyyətinin millətçi olduğu yerli ziyalılar tərəfindən də “mükəmməlçi” və “utopist” olduqları üçün lağa qoyulurlar. Sosial və siyasi problemlərlə...

Azərbaycan iqtisadiyyatında birbaşa xarici investisiyalar: mövcud durum, inkişaf meylləri və problemlər

İqtisadiyyatı və ixracı şaxələndirməklə (diversifikasiya etməklə) neft-qaz gəlirlərindən asılılıq səviyyəsinin azaldılmasına qısa müddətdə nail olmaq istəyən Azərbaycan üçün qeyri-neft sektoru sahələrinə, xüsusilə emal sənayesinə birbaşa xarici investisiyaların (BXİ) cəlb edilməsi ...

Azərbaycanın beynəlxalq xidmətlər bazarında iştirak imkanları

Mövcud vəziyyətin analizi   Azərbaycanın resurs gəlirlərindən kəskin asılılğının azaldılması ilə bağlı ictimai müzakirələrdə xidmət sektoru bir qayda olaraq diqqətdən kənarda qalır. Hətta elmi yükü olan müzakirələrdə belə ixrac potensialının...

Xarici ölkələrdən pul köçürmələrinin biznes tsikli dalğalanmalarına təsiri: Türkiyədən sübutlar

1964-cü ildən başlayaraq 41 il ərzində Almaniyadan Türkiyəyə göndərilən pul köçürmələri təxminən 53 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Bu da Almaniyadan Türkiyə iqtisadiyyatına yatırılan birbaşa investisiyanın həcmindən (4.7 milyard dollar)...

Azərbaycanda dini ritualların riayətində Forma və Məzmun arasında ziddiyyətlər

2014-cü ilin avqust ayında Azərbaycan hökuməti ilk baxışdan qəribə görünən bir qanun qəbul edərək yas mərasimlərində çaydan başqa istənilən qidanın və ya yeməyin verilməsinə qadağa qoydu (Kənan 2014). Düşündürücüdür ki,...

Azərbaycanda sələfiliyin müxtəsər tarixi

  Altay Göyüşov, Kənan Rövşənoğlu Giriş “Oksford İslam Araşdırmaları Onlayn” Ensiklopediyası Sələfiliyi 20-ci əsrin əvvəllərində Şeyx Cəmaləddin Əfqani və onun tələbəsi Məhəmməd Abduh tərəfindən əsası qoyulan, Peyğəmbər dövrü İslamının bərpasına,...

Azərbaycanda İslam və Gənclik

Dünyada kommunist ideologiyasının və rejimlərinin çökməsindən sonra müstəqillik qazanan ölkələrin əksəriyyətində cəmiyyətin ideoloji dəyərlərinin ciddi transformasiyası baş verdi. Bu, özünü qədim tarixi köklərə dayanan milli və dini dəyərlərin qabarıq şəkildə...

CƏMİYYƏT
İnsan hüquqlarının universallığı, yoxsa mədəni...

İnsan hüquqları hüququ üzrə əksər leqal təfsirlər insan hüquqlarının universal vacibliyinə əlavə edilmiş mədəni kontekst...

İQTİSADİYYAT
Ən zəngin yoxsullar

Sərlövhəyə çıxarılan ifadə qəribə səslənsə də, rəsmi statistikanın hesablamalarına görə, Azərbaycanda yoxsul əhali qrupları başqa...

DİGƏR
Redaksiyaya məktublar

Əziz oxucular, Bir müddət əvvəl Tinay Muşdiyeva BRI üçün Fukididin "Peloponnes müharibəsi" kitabından "Periklin Qəbirüstü nitqi"ni...

CƏMİYYƏT
Mənzillərimizi idarə edən qanundankənar MİS-lər

Azərbaycanda mülkiyyət münasibətlərinin tənzimlənməsinin bir çox sahələrində sovet modelindən imtina edilsə də mənzil idarəçiliyində bu...

CƏMİYYƏT
İntellektuallar, Milliyyətçilik və Siyasət

Bu gün intellektuallar bu və ya digər şəkildə siyasətdə iştirak edirlər. Onlar ya birbaşa siyasi...

İQTİSADİYYAT
Azərbaycan iqtisadiyyatında birbaşa xarici investisiyalar:...

İqtisadiyyatı və ixracı şaxələndirməklə (diversifikasiya etməklə) neft-qaz gəlirlərindən asılılıq səviyyəsinin azaldılmasına qısa müddətdə nail olmaq...

DİGƏR
Redaksiyaya Məktublar

  Fəlsəfə Elmləri Doktoru, Professor Rəhman Bədəlov  ANETA STRZEMZALSKANIN “RƏSMİ VƏ QEYRİ RƏSMİ MİLLƏTÇİLİK. AZƏRBAYCAN...

DİGƏR
Fəlsəfə çoxluğun fikrinə qarşı: epistemik...

Fəlsəfənin qəliz, hər kəsin başa düşməyəcəyi, ancaq seçilmişlərin var-gəl etdiyi bir sahə olması fikri yenilik...

DİGƏR
Ortaq tarixi keçmişin yaradılması: Türkiyə-Azərbaycan...

Türkiyənin eks-prezidenti Abdullah Gül 2010-cu ilin avqustunda Azərbaycanı ziyarət edərkən Qaxın Oncallı kəndində də olmuşdu....

DİGƏR
Periklin Qəbirüstü nitqinin qədim yunan...

Azadlığın müdafiəsi üçün dünya tarixində bir çox parlaq nitqlər söylənilib və təsirli yazılar ərsəyə gəlib,...

CƏMİYYƏT
Klassik liberalizmin sərhədləri

  Giriş İnsanın gerçək məqsədi, şübhəli və ya keçici arzuların təlqini ilə deyil, ağlın əmr...

CƏMİYYƏT
Gözdən uzaqlaşdırılanlar: Azərbaycandakı narkotik maddə...

  Qısa Tədqiqat Hesabatı[i][ii] Onilliklərlə narkotik maddələrin istifadəsi ən çox qorxulan, stiqmalaşdırılmış və ağır mənəvi...

CƏMİYYƏT
Demokratiyada siyasi biliyin əhəmiyyəti

Populyar demokratik nəzəriyyə belə hesab edirdi ki, demokratik vətəndaşlar hər mövzuda olmasa da əksər məsələlərdə...

CƏMİYYƏT
İntellektual ənənə, rasionallıq, azadlıq

Mistik olan, arqumentin necə olması deyil, onun ümumiyyətlə olmasıdır. (L. Wittgenstein: Mistik olan dünyanın necə...

İQTİSADİYYAT
Pulsuz qalmış sahibkarlar

2015-ci ildə baş vermiş devalvasiya təkcə bank sektoruna yox, sahibkarlıq subyektlərinə də bir sıra problemlər...