Altay Göyüşov

The Azerbaijani Government’s Islamic Rhetoric...

Not found.

22 fevral, 2021 / Altay Göyüşov

Türk dili, yoxsa Azərbaycan dili?

İlk növbədə onu deyim ki, müqayisəli təhlil dil məsələsinin dünyada daha çox siyasi olduğunu göstərir, nəinki elmi.[i] Həmçinin bizdə də...

26 sentyabr, 2018 / Altay Göyüşov

1918-ci ilin mart hadisələrinin mahiyyəti

Baku Research Institute

2 aprel, 2018 / Altay Göyüşov