Anar Cəfərov

Fəlsəfə necə öyrənir? Din və...

Fəlsəfənin öyrəndiyi bir çox sahələrin başqa elmlər tərəfindən də öyrənilməsi, həmçinin bir sıra fəlsəfi mövzulara dini mətnlərdə tez-tez rast gəlinməsi...

2 may, 2022 / Anar Cəfərov

Ümumi prinsiplər haqqındakı biliklərimiz barədə

Bertran Rassel (Bertrand Russell; 1872-1970) məşhur britaniyalı filosof, analitik fəlsəfənin yaradıcılarındandır. Onun zəngin yaradıcılığı fəlsəfənin bir çox fundamental suallarına cavab...

28 mart, 2022 / Anar Cəfərov

Fəlsəfə nəyi öyrənir?

Hansısa fənnin və ya elmin nəyi öyrənməsi haqqında sualları biz müxtəlif elm sahələri ilə bağlı, xüsusilə onlarla ilk tanışlığa başlayan...

12 mart, 2022 / Anar Cəfərov

İnduksiya haqqında

Bertran Rassel (Bertrand Russell; 1872-1970) məşhur britaniyalı filosof, analitik fəlsəfənin yaradıcılarındandır. Onun zəngin yaradıcılığı fəlsəfənin bir çox fundamental suallarına cavab...

18 fevral, 2022 / Anar Cəfərov

Tanışlıq biliyi və təsviri bilik

Bertran Rassel (Bertrand Russell; 1872-1970) məşhur britaniyalı filosof, analitik fəlsəfənin yaradıcılarındandır. Onun zəngin yaradıcılığı fəlsəfənin bir çox fundamental suallarına cavab...

14 yanvar, 2022 / Anar Cəfərov

Birinci düşünmə. Şübhə altına alına...

Oxucularımıza Rene Dekartın Birinci fəlsəfə haqqında düşünmələr (Meditationes de prima philosophia) əsərinin ilk fəslinin latın dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsini təqdim...

24 dekabr, 2021 / Anar Cəfərov

İdealizm

Bertran Rassel (Bertrand Russell; 1872-1970) məşhur britaniyalı filosof, analitik fəlsəfənin yaradıcılarındandır. Onun zəngin yaradıcılığı fəlsəfənin bir çox fundamental suallarına cavab...

10 dekabr, 2021 / Anar Cəfərov

Ədalət anlayışı barədə

Ədalət həm əxlaqi və hüquqi, həm də siyasi baxımdan çox böyük əhəmiyyətə malik fəlsəfi anlayışlardandır. O, etika və siyasi fəlsəfənin...

9 noyabr, 2021 / Anar Cəfərov

Materiyanın təbiəti

Bertran Rassel (Bertrand Russell; 1872-1970) məşhur britaniyalı filosof, analitik fəlsəfənin yaradıcılarındandır. Onun zəngin yaradıcılığı fəlsəfənin bir çox fundamental suallarına cavab...

25 oktyabr, 2021 / Anar Cəfərov

Materiyanın mövcudluğu

Bertran Rassel (Bertrand Russell; 1872-1970) məşhur britaniyalı filosof, analitik fəlsəfənin yaradıcılarındandır. Onun zəngin yaradıcılığı fəlsəfənin bir çox fundamental suallarına cavab...

17 sentyabr, 2021 / Anar Cəfərov

Təzahür və gerçəklik

Bertran Rassel (Bertrand Russell; 1872-1970) məşhur britaniyalı filosof, analitik fəlsəfənin yaradıcılarındandır. Onun zəngin yaradıcılığı fəlsəfənin bir çox fundamental suallarına cavab...

13 avqust, 2021 / Anar Cəfərov

Bilik nədir? (klassik baxış)

Tez-tez olur ki, ətrafımızdakı insanlar barədə eşidirik: “Filankəs bilikli insandır” və ya “Filankəs filan məsələni yaxşı bilir”. Başqa sözlə, bilik...

12 iyul, 2021 / Anar Cəfərov

Dekart fəlsəfəsində ruh-bədən dualizmi və...

Ruh və bədənin bir-birindən olduqca fərqli nəsnələr olması, öləndən sonra insanın ruhunun bədəni tərk edərək yaşamağa davam etməsi kimi fikirlər...

7 iyun, 2021 / Anar Cəfərov

Berklinin Hilas və Filonus arasında...

Corc Berkli [ingiliscə: George Berkeley] (1685-1753) erkən modern dövrun məşhur britaniyalı filosofudur. O, Dekart, Lokk, Malbranş kimi filosoflarının əvəzedilməz tənqidçisi...

11 mart, 2021 / Anar Cəfərov

Kant etikası və vəzifələrin toqquşması

Bu yazıda Kantın vəzifə anlayışı ilə tanış olmaqla, onun etikasının əsas – “Hansı davranışlarımız əxlaqidir?” – sualına necə cavab verdiyini...

18 iyul, 2020 / Anar Cəfərov

Yad fəlsəfə

Yəqin ki, istənilən öz peşəsinə yaxından bağlı azərbaycanlı elm adamına onun məşğul olduğu sahənin Azərbaycandakı inkişaf vəziyyəti ilə bağlı sual...

8 aprel, 2020 / Anar Cəfərov

“Həqiqət”in mənası barədə

Azərbaycandilli fəlsəfi ədəbiyyatın, o cümlədən fəlsəfə dərsliklərinin əsas, bəlkə də ən mühüm, problemlərindən biri odur ki, həmin ədəbiyyatlarda zəruri olduğu...

8 noyabr, 2019 / Anar Cəfərov

Analitik fəlsəfə nədir?

Analitik fəlsəfə XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Avropada meydana çıxmış və müasir dövrün bir çox mühüm fəlsəfi cərəyan və...

12 avqust, 2019 / Anar Cəfərov