BAİ Fəlsəfə Araşdırmaları Qrupu

Məna və bildirim haqqında (III...

  III   Yerlər, anlar, zaman kəsimləri məntiqi baxımdan predmetlərdir; buna görə hansısa müəyyən bir yerin, anın və ya zaman...

16 iyun / BAİ Fəlsəfə Araşdırmaları Qrupu

Məna və bildirim haqqında (II...

  II Biz gördük ki, bir cümlənin bildirimini həmişə o zaman axtarırıq ki, onun tərkib hissələrinin bildirimindən söhbət getsinvə bu,...

2 mart / BAİ Fəlsəfə Araşdırmaları Qrupu

Məna və bildirim haqqında (I...

I Gottlob Frege (1848-1925) məşhur alman filosofudur. O, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein və digər tanınmış filosoflarla birlikdə analitik fəlsəfənin qurucularından...

25 iyun / BAİ Fəlsəfə Araşdırmaları Qrupu