Hikmət Abdüləzizov

Azərbaycanda alternativ inflyasiyanın ölçülməsi

İnflyasiya iqtisadiyyatın təməllərindən biridir. Etibarlı inflyasiya rəqəmlərinin və onların etibarlı qiymətləndirilməsinin olması çox vacibdir. Mixalski və Stoltzda (2013) hökumətlərin daha...

20 oktyabr, 2021 / Hikmət Abdüləzizov

Azərbaycanda real işsizliyin ölçülməsi

Mixalski və Stoltza görə ənənəvi yanaşma hökumətlərin iqtisadi məlumatlar haqqında strateji olaraq ictimaiyyətə yalan danışa biləcəyini göstərir. Yunanıstan və İtaliyaya...

27 sentyabr, 2021 / Hikmət Abdüləzizov

Statistik maşın öyrənməsindən istifadə edərək...

Hissə - 2 - Kim gedəcək?   Birinci hissədə[i] bir müəssisədə müəyyən bir işçinin yüksəlmə ehtimalını və ya etiketini proqnozlaşdırdıq....

19 iyul, 2021 / Hikmət Abdüləzizov

Statistik maşın öyrənməsindən istifadə edərək...

Hissə 1 – Vəzifədə Yüksəlmə Günümüzdə İR(insan resursları) analitikası tədqiqatçılar və sənaye üçün cazibədar mövzu halına gəlib. İR ilə əlaqəli...

2 may, 2021 / Hikmət Abdüləzizov

Səhm qiymətlərində Miqyas Qanunları

  J.B. Glattfelder, A. Dupuis və R.B. Olsen (2011) və əvvəlki bir neçə ədəbiyyat göstərmişdir ki, ənənəvi fiziki vaxtdan şərti...

8 fevral, 2021 / Hikmət Abdüləzizov

Əkizlər datası kontekstində təhsilin gəlirliliyi

Təhsilin maaş paylanmasına təsiri və təyinedici olması barədə geniş araşdırmalar aparılıb. Bu təsiri, yəni təhsilin gəlirliliyini qiymətləndirmək araşdırma icması üçün...

8 yanvar, 2021 / Hikmət Abdüləzizov

Azərbaycanda məzənnənin vektor avtoreqressiv analizi...

Azərbaycanda məzənnə sabit məzənnə rejiminə uyğundur. Üstəlik, Azərbaycan neftdən çox asılı ölkədir. Buna görə təhlilimizdə daha dəyişkən və mənalı bir...

1 sentyabr, 2020 / Hikmət Abdüləzizov

Azərbaycanda Məzənnənin Vektor Avtoreqressiv Analizi...

Bu gün dünyada valyuta məzənnəsi çox maraqlı, vacib bir aktivdir və bir ölkədə nisbi iqtisadi rifahın müəyyənedicilərindən biri hesab edilə...

24 iyul, 2020 / Hikmət Abdüləzizov

Qiymət səviyyəsinin fiskal nəzəriyyəsi: Türkiyə...

Bu yazıda 1988-ci ildən 2010-cu ilə qədər Türkiyədəki dövlət borcu və ilkin hökumət profisiti arasındakı əlaqəni araşdıracağıq. Bir analitik vasitə...

5 iyun, 2020 / Hikmət Abdüləzizov

Dəyişmə istiqamətinin multinomial Logit Modeli...

Maliyyə ekonometrikası ədəbiyyatında fond birjasının gəlirlərinin müəyyən dərəcədə proqnozlaşdırıla biləcəyinə dair əhəmiyyətli dəlillər mövcuddur. Əsas məqsəd səhmlərin gəlirliliyinin ümumi səviyyəsinin...

20 may, 2020 / Hikmət Abdüləzizov

Ekonometrikanın Təbiəti və İqtisadi Data

Cefri M. Vuldric 1991-ci ildən bəri Miçiqan Dövlət Universitetinin iqtisadiyyat professorudur. O, Ekonometrika Cəmiyyəti və Ekonometrika  jurnallarının əməkdaşı və Kəsişən...

26 aprel, 2020 / Hikmət Abdüləzizov

Azərbaycanın makroiqtisadi dəyişənləri üçün proqnoz...

Azərbaycanda makroiqtisadi datanın başda etibarlılıq olmaqla özünəxas xüsüsiyyətləri vardır. Bunlardan İQİ (istehlakçı qiymətlər indeksi) və işsizlik faizlərini misal göstərmək olar. ...

13 yanvar, 2020 / Hikmət Abdüləzizov

Xarici ölkələrdən pul köçürmələrinin biznes...

1964-cü ildən başlayaraq 41 il ərzində Almaniyadan Türkiyəyə göndərilən pul köçürmələri təxminən 53 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Bu da...

16 avqust, 2018 / Hikmət Abdüləzizov