İnqilab Əhmədov

Enerji keçidi Azərbaycanda idarəetmə islahatlarının...

Ənənəvi tükənən yanacaqdan bərpa olunan enerjiyə keçid artıq real zərurətdir. İqlim dəyişikliyi və dekarbonizasiya hədəfləri, zəngin karbohidrogen ehtiyatlara malik ölkələr...

20 avqust, 2021 / İnqilab Əhmədov

Azərbaycanın Covid-19 xərcləri şəffaflıq güzgüsündə

Bu yazıda Azərbaycanın Covid-19 xərclərinin şəffaflığı və hesabatlılığının təhlili yer alır. Tanınmış beynəlxalq Açıq Büdcə İndeksi tərtibatçılarının məxsusi olaraq Covid-19...

2 iyul, 2021 / İnqilab Əhmədov

Azərbaycanda sosial inkişaf: illüziya və...

Son 15 ildə ölkədə sosial-iqtisadi inkişafın artırılması üçün reallaşdırılan sosialyönümlü layihələrə bütövlükdə 80 mlrd. dollardan çox vəsait xərclənib. Bura regionların...

20 iyun, 2020 / İnqilab Əhmədov

Büdcə şəffaflığı və Azərbaycan üçün...

Hələ təfərrüatını tam təsəvvür edə bilmədiyimiz yeni bir dövrə qədəm qoyuruq. Amma, deyəsən, aydındır ki, əvvəlki kimi hesabını soruşmadan dövlət...

22 may, 2020 / İnqilab Əhmədov