Leon Damian

2008 və COVID-19 böhranları müasir...

İqtisadçılar arasında iqtisadi böhranları müqayisə etmək və qarşılaşdırmaq, əsas səbəblərini müəyyənləşdirməyə və əvvəlki böhranlarla oxşarlıqları müəyyən etməyə çalışmaq geniş yayılıb....

1 dekabr, 2020 / Leon Damian

Fiskal qənaət dövrü və onun...

2008-ci ildə maliyyə böhranı ABŞ-ı vurub dünya iqtisadiyyatına şok dalğaları göndərəndə əksər güclü ölkələr iqtisadiyyatlarını canlandırmaq üçün stimul paketlərini tətbiq...

23 avqust, 2020 / Leon Damian