Nurlana Cəlil

Panoptik dövlət, şəxsilik və siyasiləşən...

Azərbaycanda siyasi və sosial münasibətlərdə şəxsiliyin pozulması - şəxsi həyata müdaxilə, şəxsi informasiyaların paylaşılması və şəxsi məkana icazəsiz giriş kimi...

23 iyul, 2021 / Nurlana Cəlil

Feminizm: anlayışlar, cərəyanlar, tədqiqat istiqamətləri

Bu məqalə feminizm haqqında təməl məlumatlardan bəhs edir və feminist diskursun çərçivəsini göstərir. Feminizmin formalaşdığı dövrlər, əsas siyasi-feminist cərəyanlar və...

1 mart, 2021 / Nurlana Cəlil