Azərbaycanda sələfiliyin müxtəsər tarixi

  Altay Göyüşov, Kənan Rövşənoğlu Giriş “Oksford İslam Araşdırmaları Onlayn” Ensiklopediyası Sələfiliyi 20-ci əsrin əvvəllərində Şeyx Cəmaləddin Əfqani və onun tələbəsi Məhəmməd Abduh tərəfindən əsası qoyulan, Peyğəmbər dövrü İslamının bərpasına, dinin sonrakı izah, interpretasiyalardan təmizlənməsinə çağıran islahatçı, modernist, intellektual hərəkat … Continue reading Azərbaycanda sələfiliyin müxtəsər tarixi