Məna və bildirim haqqında (I Hissə)

I Gottlob Frege (1848-1925) məşhur alman filosofudur. O, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein və digər tanınmış filosoflarla birlikdə analitik fəlsəfənin qurucularından sayılır. Frege-nin analitik fəlsəfəyə giriş mənbəyi sayılan, yaşadığımız dövrdə aparıcı universitetlərin fəlsəfə ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə oxunması tövsiyyə olunan … Continue reading Məna və bildirim haqqında (I Hissə)