Periklin Qəbirüstü nitqinin qədim yunan dilindən dilimizə tərcüməsinə şərh-müqəddimə

Azadlığın müdafiəsi üçün dünya tarixində bir çox parlaq nitqlər söylənilib və təsirli yazılar ərsəyə gəlib, lakin bütün bu mətnlərin qalereyasında Periklin Qəbirüstü nitqi hələ də mərkəzi yerlərdən birini tutmağa davam edir. Qədim yunan demokratiyası, xüsusən də onun ən bariz nümunəsi … Continue reading Periklin Qəbirüstü nitqinin qədim yunan dilindən dilimizə tərcüməsinə şərh-müqəddimə