Berklinin Hilas və Filonus arasında üç dialoq əsərinin tərcüməsinə ön söz

Corc Berkli [ingiliscə: George Berkeley] (1685-1753) erkən modern dövrun məşhur britaniyalı filosofudur. O, Dekart, Lokk, Malbranş kimi filosoflarının əvəzedilməz tənqidçisi olmaqla yanaşı, fikirləri ilə özündən sonrakı filosofların görüşlərinə də ciddi təsir göstərmişdir. Bununla belə, Berkli fəlsəfə tarixində daha çox məhz … Continue reading Berklinin Hilas və Filonus arasında üç dialoq əsərinin tərcüməsinə ön söz