Tag

Ahmad Shah Gajar

1919-cu ildə Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrana...

Sizə təqdim etdiyimiz bu arxiv sənədi Azərbaycan Cümhuriyyətinin 1919-cu ildə İrana göndərdiyi ilk diplomatik missiyasının rəhbəri İsmayıl xan Ziyadxanın səfərdən...

5 yanvar, 2022 / Altay Göyüşov