Tag

Dekart

Birinci düşünmə. Şübhə altına alına...

Oxucularımıza Rene Dekartın Birinci fəlsəfə haqqında düşünmələr (Meditationes de prima philosophia) əsərinin ilk fəslinin latın dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməsini təqdim...

24 dekabr, 2021 / Anar Cəfərov

Dekart fəlsəfəsində ruh-bədən dualizmi və...

Ruh və bədənin bir-birindən olduqca fərqli nəsnələr olması, öləndən sonra insanın ruhunun bədəni tərk edərək yaşamağa davam etməsi kimi fikirlər...

7 iyun, 2021 / Anar Cəfərov