Tag

morality

Ədalət anlayışı barədə

Ədalət həm əxlaqi və hüquqi, həm də siyasi baxımdan çox böyük əhəmiyyətə malik fəlsəfi anlayışlardandır. O, etika və siyasi fəlsəfənin...

9 noyabr, 2021 / Anar Cəfərov